TUR   |   ENG

BİRLEŞME & DEVRALMALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, GÖÇMENLİK, FİKRİ MÜLKİYET VE GAYRİMENKUL HUKUKU ALANLARINDA SİZE ÖZEL HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIN

Uzman avukatlarımızın sağladığı hukuki desteklerden yararlanın. Londra ve İngiltere’nin her yerinde hizmet veren avukatlarımız ihtiyaçlarınızla uyumlu hukuki çözümler üretmektedir. Ekibimiz özellikle birleşmeler ve devralmalar, çeşitli anlaşmalar, şirketler hukuku, fikri mülkiyet hukuku, göçmenlik hukuku ve gayrimenkul hukuku alanlarında engin bilgiye sahiptir. Bununla birlikte, Türkiye’de ve diğer birçok ülkede bulunan müvekkillerimize de hizmet vermekteyiz.

SORUNLARINIZIN ÇÖZÜMLENMESİ

Avukatlarımız kurumsal işlemlerden doğan her bir karmaşık iş ve işlemleri uzmanlıkla çözümlemektedirler. İngiltere veya Türkiye’de içinde bir yatırım yapıyorsanız yatırımınızla ilgili her türlü hukuki bilginin elde edilmesi muazzam öneme sahiptir. OZ Hukuki Danışmanlık, ticaretinizi geliştirmek için size en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti sunacaktır.

BİRLEŞME & DEVRALMALAR

OZ Hukuki Danışmanlık özellikle birleşme ve devralma işlemleri, ortak girişim kurulması ve kurumsal yeniden yapılandırma işlemleri konularında deneyim sahibidir. Türk ve İngiliz yargı sistemini işleyişini de kavramış bir ekip olarak müvekkillerimizin karşılaştığı her bir sorun ile ilgili çeşitli çözüm yolları sunabiliyoruz. Bu vesileyle müvekkillerimiz yatırım yaptıkları pazarda taleplerine uygun ve en verimli hukuki desteği aldıklarından emin olurlar.


Ekibimiz mevcut pazarda büyümek isteyen ve yeni pazarlara giriş yapmak isteyen müvekkillerimiz ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır. Müvekkillerimizin bu ihtiyaçlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak için onlara hukuki destek sağlıyoruz. Avukatlarımız şirket yapılandırmalarında olduğu gibi birleşme ve devralmalar sırasında da çıkabilecek her türlü hukuki soruna çözüm üretilecek derecede yeterli deneyime sahiptir. Alanımızda uzman olduğumuz kadar iki ülkenin yargı sistemine uygun şekilde uzlaşma yöntemlerini de müvekkillerimizin talepleriyle örtüşecek şekilde uyguluyoruz. Başlıca Türkiye ve İngiltere pazarlarında, kurumsal anlaşmaların doğasında var olan karmaşıklığı basitleştirmek için yaratıcı çözümler üretiyoruz ve müvekkil şirketlerin attıkları her adımda onlara gerekli olan her türlü hukuki desteği sağlıyoruz.


Birleşme ve devralma seçenekleri müvekkillerimizin ihtiyaçlarıyla örtüşmediği zamanlarda müvekkillerimize, hedefleriyle ne kadar örtüşeceğini analiz ederek ortak girişim kurulması konusunda da hukuki destek sağlamaktayız. Ortak girişimlerin arka planında birçok faktör yer almaktadır. Ortak girişim kurulmasına sizi iten faktör ne olursa olsun avukatlarımız her zaman ticari çıkarlarınızın ve varlıklarınızın korunması için titizlikle çalışmaktadırlar. Çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize sağladığımız hukuki desteğin kazandırmış olduğu deneyim sayesinde size her zaman hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaya hazırız.

ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI

Yapılmak istenen işlemler hedeflenen noktalara birleşme veya devralma yapılarak yahut ortak girişim ile ulaşılamadığı takdirde, alternatif çözüm yıllarına gidilmesi yolunda da kurumsal müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz. İşlem yaptıkları pazardaki konumlarını güçlendirmeleri için müvekkillerimiz için dağıtıcılık sözleşmesi, stratejik avantaj sağlanması için azınlık paylarının alınması, sınır ötesi lisans anlaşmaları, ortak sermaye yatırımları, franchising sözleşmeleri hazırlıyoruz. Bu süreçte müvekkillerimiz aleyhine ortaya çıkabilecek sorunlar veya zorluklar karşısında müvekkillerimizin en az riskle en yüksek verimliliğe ulaşabilmelerini sağlıyoruz.

Ekibimizden alternatif çözüm yolları hakkında bilgi alın. Bu çözüm yolları faaliyette bulunduğunuz pazardaki konumunuzu güçlendirecektir. Aşağıdaki alternatif çözüm yolları müvekkillerimiz tarafından en sık tercih edilenlerdir: 


- Distribütörlük Sözleşmeleri

- Stratejik avantaj elde etmek için azınlık paylarının alınması

- Sınır ötesi Lisans Sözleşmeleri

- Ortak sermaye yatırımları

- Franchising Sözleşmeleri

ŞİRKETLER HUKUKU VE KURUMSAL DANIŞMANLIK

Müvekkillerimize en güncel ulusal ve uluslararası hukuki gelişmeleri ve en güncel uygulamaları sunmanın müvekkillerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kurumsal danışmanlık avukatlarımız bu ihtiyaçlarınıza karşılık verebilecek donanıma sahiptirler. Yasal her türlü zorunlulukları karşıladığınızdan emin olarak şirketinizin işleyişindeki her aşamada size rehberlik ediyoruz. 


İyi bir şirket yönetimi iş hayatındaki başarının olmazsa olmaz bir parçasıdır. OZ Hukuki Danışmanlık olarak bu gerçeği biliyor ve size avukatlarımız aracılığıyla en yüksek standartlarda şirket yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Dünya çağında kurumsal deneyimimiz kurumsal müvekkillerimize şirket yapılandırması, şirketler hukuku, şirket yönetimi ve diğer hukuki ve yasal gereklilikler de dahil olmak üzere hukuki danışmanlık ve destek sunuyoruz.


Her şirketin farklı bir yapılanması ve bu vesileyle farklı ihtiyaçları olduğunun farkındayız. Bu sebeple odaklandığımız nokta, müvekkillerimize özel ihtiyaçları doğrultusunda pratik danışmanlık hizmeti sunmaktır. Özellikle, müvekkillerimizin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında kendilerine bilgilendirmenin yanısıra, uzun vadede ortaya çıkabilecek riskler konusunda da müvekkillerimizi önceden bilgilendiriyoruz.


Hem Türk hem de İngiliz yargı sistemine hakim olmamız sebebiyle iki ülkeden birine yatırım yapmayı planlayan müvekkil şirketlerin karşılaşabilecekleri zorlukların neler olabileceği konusunda özgün bir bilgi birikimine sahibiz. Gerekli gördüğümüz noktalarda stratejik ortaklarımızla da işbirliği yaparak müvekkillerimizin ihtiyacı olan çözüme en kısa sürede ulaşma konusunda da uzmanlığımız bulunmaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Ticari markalar mal ve hizmetlerin işletmeler arasında ayırt edilmesini sağlayan önemli bir faktördür. Bu markalar bir dizi kayıt prosedürünün akabinde korunabilmekte ve bu vesileyle marka sahibine sürekli ve münhasır kullanım hakkı sağlamaktadır. Ürünün şekli ve tasarım da tasarım koruması kaydı ile ayrıca belirli bir süre için korunabilmektedir. Telif hakkı ise eser sahibinin yaşamı boyunca ve ölümünden sonra belirli bir süre boyunca korunmaktadır. Telif hakkı müzik, sanat eseri ve edebi çalışmalar gibi çalışmaların sonucunda kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.


Müvekkillerimizin fikri mülkiyet varlıklarının korunması için gerekli olan her türlü başvuruyu yapıyor ve başvuru süreçlerini başından sonuna kadar takip ediyoruz. Bu konudaki deneyimimiz çok geniş olmakla birlikte işletmelere marka, telif hakkı, tasarım, veri tabanı ve işletmeye özel gizli bilgi gibi verilerin elde edilmesi, korunması ve kullanılması konularında hukuki çerçevede destek olunmasına kadar uzanmaktadır. Firmamız aynı zamanda ticari marka ile ilgili olarak lisanslama ve diğer ticari anlaşmaların düzenlenmesi konusunda da deneyim sahibidir. Ticari marka konusundaki çalışmalarımız yeni ticari markaların seçilmesi, ticari markaların kayıt edilmesi, yeni ticari marka başvurularının savunulması ve üçüncü kişilerin ticari marka başvurularına itiraz edilmesi ve müvekkillerimizin izni olmaksızın ticari markalarını kullanan üçüncü kişilere karşı dava açılması konularını da kapsamaktadır.


Uzmanlık alanlarımız ticari markaları, tasarımları, telif haklarını, veri tabanı haklarını, ticari sırları, Haksız rekabet ve fikri mülkiyet işlemlerini kapsamaktadır.


Yukarıda bahsedilen fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda sunduğumuz hizmetler aşağıdaki hususları da kapsamaktadır:

  • Ulusal, uluslararası ve Avrupa çapında ticari marka kaydı ve var olan kayıtlar üzerinde sahiplik kazanılması kayıtları;
  • Ticari marka ve kayıtlı tasarımların müvekkillerimize sağladığı menfaatlerin korunması için gerekli her türlü önlemin alınması ve eylemlerin gerçekleştirilmesi;
  • Üçüncü kişilerin marka hakkına tecavüz fiilinin durdurulması, tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini başvurularının yapılması; 
  • Eser sahipleri ile eseri kullanmak isteyen taraf arasında eser kullanım sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi.

Geçmiş deneyimlerimizden elde ettiğimiz verilere göre fikri mülkiyet alanında sağladığımız hukuki danışmanlık birçok durumda bilişim, medya, rekabet, telekomünikasyon, bilim ve istihdam alanlarında uzmanlarla sıkı işbirliği gerektiği sonucuna vardık. Özellikle Türkiye’de bulunan stratejik ortaklarımız aracılığı ile gerekli olan her alanda uzman kişilerle irtibat kurma ve müvekkillerimizin talep ettiği bilgileri elde etme yetkinliğimiz bulunmaktadır.

Şirket Kuruşulu, Birleşme & Devralmalar, Şirket Yönetimi ve Vize Başvuruları hakkında daha fazla bilgi almak için alanında uzman avukatlarımızla iletişime geçiniz.